Rendkívüli Közgyűlés


Közgyűlési meghívó

Tisztelt Szövetségi Tag!

A Kerékpáros Magyarország Szövetség Elnöksége meghívja Önt a Kerékpáros Magyarország Szövetség rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2017. február 24. péntek, 16:00

A közgyűlés helye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125. Rozmaring étterem 1. emeleti kisterem

Napirendi pontok

  1. Levezető elnök és a közgyűlésben közreműködők megválasztása.
  2. Elnöki összefoglaló a rendkívüli közgyűlés összehívásának okairól.
  3. Elnök lemondása.
  4. Új elnök választása.
  5. A Szövetség Alapszabályának módosítása a Szövetség fejlesztése szükségességére tekintettel.
  6. A Szövetség új elnökségi tagjainak megválasztása a meglévő elnökségi tagok mellé a megváltozott alapszabály szerint.
  7. Tagfelvételi kérelmek jóváhagyása.
  8. Egyebek.

Felhívom a figyelmet, hogy a közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt rendkívüli közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon napirendi pontokkal 2017. február 24-én 16:30-kor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűléshez szükséges dokumentumokat legkésőbb 2017. február 14-ig megküldjük.

Kérjük, hogy a rendkívüli közgyűlésen személyesen, vagy meghatalmazottja útján vegyen részt.

Kelt: Balatonfüred, 2017. február 09.

Pénzes Erzsébet sk.

elnök

Comments & Responses

Comments are closed.