ICT Vasfüggöny projekt /lezárt/

Home » Projektek » ICT Vasfüggöny projekt /lezárt/
south-east-europeictlogo

 

Európát majdnem fél évszázadon keresztül választotta erőszakosan Keletre és Nyugatra a Vasfüggöny, a Barents-tengertől a Fekete-tengerig nyúló határvonal. A Vasfüggöny-út elnevezésű európai kerékpárútvonal a kontinens történetének ezt a fontos részét idézi fel bejárói számára.

A Vasfüggöny-út így fenntartható és nagyon praktikus módon járul hozzá a hiteles európai identitás megteremtéséhez. Az Európai Parlament 2005-ben, a zöldpárti Michael Cramer javaslatára ismerte el a Vasfüggöny-utat mint a fenntartható turizmus példaértékű projektjét, és felkérte a tagállamokat annak támogatására. Az Európai Parlament elsöprő többséggel fogadta el a kerékpárút javaslatát, és arra kérte az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy tekintsenek az EuroVelo-hálózatra és a Vasfüggöny-útra a határokon átívelő európai kerékpáros-infrastruktúra, a fenntartható mobilitás és a fenntartható turizmus népszerűsítésére való lehetőségként.

Hála a sikeres előkészületeknek, az Európai Kerékpáros Szövetség 2011 szeptemberében beiktatta a Vasfüggöny-utat az EuroVelóba, azaz az európai kerékpárút-hálózatba, és a tagállamok kerékpáros civil szervezetei, valamint a regionális fejlesztési szervek elkezdhettek dolgozni a megvalósításon. A Vasfüggöny-út projekthez kapcsolódó tevékenységek az Európai Parlament által elvárt és támogatott Nemzetközi Akcióterv részei.

A Vasfüggöny-út áthalad a legtöbb délkelet-európai országon, és lehetőséget biztosít a fenntartható közlekedés népszerűsítésére, valamint arra, hogy jó megoldásokat tanuljunk, találjunk és osszunk meg a helyi és regionális mobilitás kihívásaival kapcsolatban.

A projekt fő céljai:

1. A délkelet-európai regió kerékpáros elérhetőségének növelése. A Vasfüggöny-út olyan határmenti területeket köt össze, melyek a hidegháború időszakában el voltak választva egymástól és kapcsolataik meg voltak szüntetve (a kerékpárosok számára is). A motorizált útvonalak és vasútvonalak infrastruktúrája tekintetében jelentős javulás ment végbe, ugyanakkor új kihívások is születtek.

2. A kerékpáros és közösségi közlekedés lehetőségeinek összekötése. A kerékpározás a közösségi közlekedési vonalak elérhetőségét könnyebbé és gyorsabbá téve segíthet a közlekedés fejlesztésében. A projekt keretében összegyűjtjük a jó gyakorlatokat, és kisebb akciókkal javítjuk a kerékpártárolás és a közösségi közlekedési lehetőségek helyzetét.

3. A délkelet-európai régió országainak összekötése egy európai kerékpáros útvonal révén. Az EuroVelo-hálózat európai országokat köt össze, és a Vasfüggöny-út ennek részeként – mint EuroVelo 13 – látható és kézzelfogható kapcsolatot hoz létre a délkelet-európai országok és régiók között.

4. A kerékpározás és a vele kombinált fenntartható közlekedés népszerűsítése.

5. A projekt  jelentősen növelni fogja a programban részt vállaló regionális fejlesztési szervek és civil szervezetek tudását és tapasztalatát, és alapokat nyújt a további együttműködéshez.

A Vasfüggöny-kerékpárút a 6-os számú, Duna mellett futó, és a 11-es számú, Tisza mellett futó útvonal mellett a harmadik EuroVelo-útvonal lesz, amely áthalad Magyarország területén.

A Kerékpáros Magyarország Szövetség a projekt partnereként a magyar-osztrák határon futó szakaszért felelős. Szövetségünk már elkészítette a pontos útvonaltervet és megindította az engedélyeztetési folyamatot a megyei közútkezelőknél a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központjának segítségével.

További információ elérhető angol nyelven: www.ict13.eu

Comments & Responses

Comments are closed.