Rólunk

Home » Rólunk
 1. A KMSZ-t a Kerékpáros Magyarország Program megvalósulását segítő szándék hívta életre. A cél egy ernyő szervezet létrehozása volt, amely képes a civil szervezetek hitelességének, erejének és a magánszféra rugalmas támogatásainak egyesítésére.
  A KMSZ egyeztető fórumként is szolgál, ahol a civil szervezetek szakterületükön önállóan, de egységesen léphetnek fel, aminek következtében az eredmények, hatások objektív értékelésén keresztül különféle nézőpontok szintetizálása ad lehetőséget.A KMSZ szűkebb, rövidebb hatótávú céljai között szerepelnek a következők:

  • A kerékpáros közlekedés arányának növelése
  • A kerékpáros turizmus méretének, jövedelmezőségének növelése
  • A kerékpár sport, rekreációban résztvevők számának növelése

  A KMSZ Általános, társadalmi méretekben is mérhető jövőképe a következő módon jellemezhető:

  • tiszta levegő
  • együttműködés és békesség az utakon a harc helyett
  • az urbanizáció és a környezet egyensúlya
  • a vidék és a város egyensúlya
  • a közösségi és kerékpáros közlekedés előtérbe kerülése
  • kerékpáros barát, kerékpárosoknak szóló szolgáltatások, termékek elterjedése
  • a mobilitás racionalizálása
  • a közösségek és a család felértékelődése.

  A szervezet a fenti elvek szerint működő társadalom megteremtéséért dolgozik.

 2. A szervezetben dolgozók közös értékei
  • Hatékonyság: Jól előkészített, megtervezett, koordinált, értékelt és eredményes munkavégzés, minimális fölösleges energia és költségbefektetéssel. Feladatonként tiszta célkitűzések. Konkrét felelősök. A hatékonyság nem mehet a partnerség és a konszenzus rovására, melynek alapja a szakmaiság.
  • Demokrácia: A demokrácia KMSZ-ben a kerékpárosok, széles és sokszínű, a tagszervezetek által képviselt véleményeinek harmonizációját és a többségi vagy konszenzusos alapon, átláthatóan, nyilvánosan működő döntéshozatalt jelenti. Nem egyenlő a döntésképtelenséggel. Minden szervezet egyenlő a KMSZ-ben. Nemcsak a döntéshozatalban, hanem a szervezeti működésben is.
  • A kerékpározás szeretete: XXI.sz. jelképeként funkcionáljon, a jövőképünk értékeinek megtestesítéseként. A helyi értékek ismerete, tiszta környezet, egészséges életmód és felszabadult életérzés testileg, lelkileg és szellemileg.
  • Szakmai felkészültség: Számunkra azt jelenti, hogy trendek nem írják felül a szakmai alapokat és az adott témáinkat/ ügyeinket és szabályozási területet valóban ismerő, tapasztalt szakértőkre bízzuk a szervezeten belüli vagy külső szakértőket igénybe véve. Célunk, hogy tagszervezeteink munkatársait, aktivistáit folyamatosan képezzük, fejlesszük, nemzetközi tapasztalatokat átadjuk
  • Átláthatóság: A szervezetet szabályok szerint működtetjük, amelyek nyilvánosak. A szabályokba az átláthatóság elveit és szabályait lefektetjük. A szervezet működéséről (szervezeti, pénzügyi, szakmai) rendszeresen tájékoztatjuk a nyilvánosságot
  • Becsület: Mind a célok kijelölésében, mind a működésben, mind a partnerekkel való együttműködésben; ami azt jelenti, hogy a teteink összhangban vannak a deklarált céljainkkal és a kommunikáció, ezt tükrözi. Azt mondjuk, amit teszünk és betartjuk, amit ígérünk.
  • Ésszerűség: A döntéseket a tények mérlegelése alapján és információgyűjtés után nem pedig indulatok vagy érzelmek hatása alatt hozzuk.
  • Fenntartható működés: Szakmailag, szervezetileg, és pénzügyileg is képes az erőforrásainak újratermelésére és gyarapítására.
  • Munkamegosztás: A szervezetben minden feladatnak van felelős gazdája, és minden tagnak van képességeinek és tudásának megfelelő feladata és ezek mindenki számára egyértelműek és nyilvánosak. A szervezet törekszik a tagcsoportok bevonására, az ésszerűség határain belül a feladatok megosztására.
  • Partnerség: Egy ernyőszervezet, ami alá mindenki befér a közös célok, és értékek mentén. Egyéni véleményeket beemeli a döntésekbe, nem nyomja el. Egymás közt konszenzusra törekvő vita, kifelé egység. A közös célok mentén, a megvalósítás útját együtt alakítjuk ki. Félreteszi a személyes ellentéteket. Egyen rangú szervezetek társulása, ahol a szervezetek a feladatok elvégzésére jelentkeznek és nem a titulusra.
  • Felelősség: Munkánk során a célok kitűzésében, a felvállalt ügyekben körültekintően, az ügy által gyakorolt hatások ismeretében a céljainkat és a jövőképünket szem előtt tartva járunk el. A partnerek, társak bizalmát és támogatását bírva dolgozunk, a jövő generációk érdekeit figyelembe véve. A szervezet céljait szolgáló ügyekben hozott döntések/ tevékenységek következményeit felvállaljuk.
 3. A szervezet alaptevékenységei
  • Turizmus
   • kezdeményezés, lobbi tevékenység
   • szakmai minőségbiztosítás
   • képzés
   • tanácsadás
   • promóció
   • projektmenedzsment (EV6-11)
  • Infrastruktúra
   • lobbi tevékenység
   • monitoring/li>
   • szakértői tevékenység
   • karbantartás
  • Szemléletformálás, ismeretterjesztés
   • lobbi
   • közlekedésbiztonság
   • oktatás (Bringa Suli)
   • projektmenedzsment
   • promóció
   • PR
   • lobbi tevékenység
   • szakértői szolgáltatás
   • minőségbiztosítás
  • Sport, rekreáció
   • kezdeményezés, lobbi tevékenység
   • oktatás, nevelés
   • promóció
   • a Millenáris üzemeltetése (létesítmény – menedzsment)

Comments & Responses

Comments are closed.